lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET105F Catalysis

Printable view

General
 • KET105F
 • Temporary
Course Name
 • Katalys
Course Extent
 • 2
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2017-04-25
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • Once every semester
Aim
 • Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för ämnet heterogen katalys, specifikt inom områdena aktivitetsmätning, produktion, karakterisering och deaktivering.
Contents
 • Kursen utgörs av fem webinar: introduktion till katalys, katalysatortestning, katalysatortillverkning, katalysatorkarakterisering och katalysatordeaktivering. En vetenskaplig artikel ska väljas inom vardera av de fyra sistnämnda områdena och sammanfattas.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna förklara grundläggande begrepp inom heterogen katalys och hur dessa relaterar till studentens forskning.
  Kunna förklara hur gradienter påverkar den uppmätta reaktionshastigheten vid katalysatortester och reflektera över om den egna forskningen påverkats av dessa.
  Kunna redogöra grunderna för de flesta metoder som finns för produktion av industriella katalysatorer och hur dessa kan användas för att omsätta resultaten från den egna forskningen till industriell produktion.
  I stora drag kunna förklara de olika deaktiveringsmekanismerna för heterogena katalysatorer och specifikt relatera dessa till skeenden i sin egen forskning.
  Kunna redogöra översiktligt för ett antal metoder för katalysatorkarakterisering, från vilka studenten kan välja relevanta metoder för sin forskning och fördjupa sig i dessa efter kursen.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Tillämpa gradientkonceptet för att förstå skillnader i uppmätta katalysatoraktiviteter och både kvalitativt och kvantitativt omsätta denna typ av analys i sin egen forskning.
  Ta fram ett förlag till processkiss för tillverkning av en ny katalysator i industriell skala baserad på egna experiment eller studier.
  Inhämta kunskap om deaktivering för att i framtiden kunna förstå en industriell katalysatordeaktivering.
  Visa en grundläggande förmåga att välja karakteriseringsmetod för att studera en egenskap hos en katalysator, en inkörsport för att fördjupa sig i metoden och praktiskt lära sig om analysen.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Självständigt kunna värdera vilka faktorer som påverkar katalysatorundersökningar, katalysatortillverkning och katalysatordeaktivering i den egna forskningen.
Types of Instruction
 • Seminars
 • Kursen utgörs huvudsakligen av de 5 webinaren, som är obligatoriska, med deras undervisningsmaterial. Dessa ges med jämna mellanrum och finns inspelade för att göra materialet mer tillgängligt. Kursen kan läsas under längre tid än terminsvis.
Examination Formats
 • Written report
 • Utöver inlämning av fyra artikelsammanfattningar är närvaro/genomgång vid/av de fem webinaren obligatoriska.
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 • Hulteberg, C.: An Introduction to Catalysis. Hulteberg Chemistry & Engineering AB, 2016.
Further Information
Course code
 • KET105F
Administrative Information
 • 2017-04-25
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2016 2017‑04‑12 14:26:48 2017‑04‑13 09:09:21 2017‑04‑25

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view