lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET110F Gas-Liquid Reactions

Printable view

General
 • KET110F
 • Temporary
Course Name
 • Gas-vätskefasreaktioner
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2017-10-05
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • Syftet är att ge en inblick i modeller som beskriver hur absorption av gaser i vätskor förstärks vid närvaro av kemiska reaktioner.
Contents
 • Diffusion och löslighet av gaser i vätskor, labutrustning för experimentella studier, absorptionsmodeller för olika typer av kemiska reaktioner, karaktärisering av absorptionsutrustning, exempel på gas- vätskefasreaktioner, desorption av gaser, hydrodynamik i fyllkroppskolonner såsom flödning och vätning.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna analysera och teoretiskt redogöra för de parametrar som påverkar en absorptionsprocess med och utan kemisk reaktion.
  ha förvärvat kunskaper att utvärdera och designa en absorptionsprocess där de ingående komponenterna också kan reagera.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna formulera en matematisk modell för ett givet absorptionsproblem samt tillämpa modellen i en relevant absorptionsprocess.
  skriftligt och muntligt visa förmåga att redovisa hur olika driftsparametrar påverkar en absorptionsprocess.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna planera framtagning av experimentella data som erfordras for design av ett absorptionsproblem.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Exercises
 • Project
Examination Formats
 • Written assignments
 • Seminars given by participants
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Doktorand.
Assumed Prior Knowledge
 • Lämplig kurs i reaktionsteknik.
Selection Criteria
Literature
 • Danckwerts, P.V.: Gas-Liquid Reactions. Mc-Graw-Hill, Inc., 1970.
 • Utdelat material till övningarna.
Further Information
Course code
 • KET110F
Administrative Information
 • 2017-10-05
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2017 2017‑08‑10 15:38:30 2017‑08‑16 12:54:48 2017‑10‑05

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view