lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET115F Optimization of Process System

Printable view

General
 • KET115F
 • Temporary
Course Name
 • Optimering av processystem
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2018-04-25
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • Ge insikt i hur processtekniska optimeringsproblem formuleras samt vilka lösningsmetoder som kan användas och metodernas egenskaper.
Contents
 • Optimering utgör ett fundamentalt verktyg i all processteknisk utveckling, design och forskning. Optimering kallas förloppet att ta fram en så bra lösning som möjligt baserat på en målfunktion. Denna kurs är fokuserad på två delar: 1) Kraven på korrekt formulerat optimeringsproblem samt förståelsen för egenskaper hos motsvarande lösningsmetoder, 2) Tekniken och färdigheten att formulera och omformulera processtekniska problem till optimeringsproblem samt lösa dessa.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna klassificera olika optimeringsproblem samt kunna redogöra för vilka typer av lösningsmetoder som kan användas.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • använda och jämföra grundläggande metoder inom optimeringsteori för att lösa processtekniska optimeringsproblem, speciellt de som finns tillgängliga i allmänna beräkningsverktyg såsom MATLAB och Python.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • förstå och reflektera över hur ett optimeringsproblem kan omformuleras till ett annat samt ha djup insikt hur optimeringsteknik kan användas framgångsrikt inom processteknik.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Exercises
 • Project
Examination Formats
 • Written assignments
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik eller motsvarande kurser
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 • Dutta, D.: Optimization in Chemical Engineering. Cambridge, 2016.
Further Information
Course code
 • KET115F
Administrative Information
 • 2018-04-25
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2018 2018‑04‑24 13:52:55 2018‑04‑25 09:58:43 2018‑04‑25

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view