lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET120F Micropollutants in Wastewater Treatment

Printable view

General
 • KET120F
 • Temporary
Course Name
 • Mikroföroreningar i avloppsvattenrening
Course Extent
 • 5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2019-05-15
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • Swedish
 • If sufficient demand
Aim
 • Syftet med kursen är att doktoranden ska uppnå djup förståelse för avancerad avloppsvattenrening och utforska forskningsfronten inom rening från mikroföroreningar.
Contents
 • Kursen riktar sig till doktorander inom avloppsvattenteknik med ett intresse för avskiljning av mikroföroreningar. Kursen omfattar läsning av litteratur och diskussioner med andra kursdeltagare i seminarieform. Varje deltagare formulerar ett projekt och presenterar arbetet i en skriftlig rapport och muntligt vid ett slutseminarium. Kamratgranskning av ett projekt. Kursen omfattar 1) analys av organiska mikroföroreningar, 2) ozoneringsprocesser och efterbehandling, 3) adsorption baserat på aktivt kol.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • visa kontextuell förståelse för adsorption och nedbrytningsprocesser tillämpade inom avancerad avloppsvattenrening för avskiljning av mikroföroreningar.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • visa förmåga att formulera och presentera (muntligt och skriftligt) ett projekt med en relevant forskningsfråga och en adekvat bakgrundsbeskrivning.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • visa ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet och förmåga till konstruktiv kritik i granskning av texter - både i tal och skrift.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Project
 • Inledande föreläsning, seminarier, projektarbete
Examination Formats
 • Written report
 • Seminars given by participants
 • Skriftlig rapport. Obligatoriskt deltagande i alla seminarier. Kamratgranskning.
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
 • Antagen till forskarstudier; Avancerad avloppsvattenrening VVAN20F
Selection Criteria
Literature
 • Scientific papers distributed at introduction of the course.
 • Vetenskapliga artiklar utdelade vid kursens början.
Further Information
 • Kursansvariga:
  Michael Cimbritz: michael.cimbritz@chemeng.lth.se,
  Per Falås: per.falås@chemeng.lth.se
Course code
 • KET120F
Administrative Information
 • 2019-05-15
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2019 2019‑05‑01 21:38:44 2019‑05‑01 21:40:09 2019‑05‑15

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view