lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KETN30F Biochemical Reaction Engineering

Printable view

General
 • KETN30F
 • Temporary
Course Name
 • Biokemisk reaktionsteknik
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Course given jointly for second and third cycle
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2018-09-06
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
Aim
 • Utveckling av nya biotekniska processer kräver analys av såväl cellmetabolismen som bioreaktorn. Syfte med denna kurs är att ge de studerande förståelse och färdigheter så att de på ett kvantitativt sätt kan göra denna analys av en bioteknisk process. Detta utgör grunden för utformning och uppskalning av biotekniska processer.
Contents
 • Kursen behandlar på ett kvantitativt sätt biotekniska processer på såväl reaktor som cellnivå. Följande moment ingår: Metabola reaktioner, stökiometri, C-mol konceptet, reduktionsgrader, termodynamik i mikrobiella system, modellering av metabola nätverk, reaktionskinetik, utformning av biotekniska processer, massöverföring, uppskalning av bioreaktorer.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna redogöra för principerna bakom global analys av metabola nätverk och dess tillämpning vid utformning av genetiskt modifierade produktionsorganismer
  kunna redogöra för kopplingen mellan fysikaliska transportfenomen i en bioreaktor och den mikrobiella metabolismen
  kunna identifiera kritiska faktorer vid uppskalning av biotekniska processer och kvalitativt jämföra olika processlösningar
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kvantitativt kunna analysera biotekniska försöksresultat på makronivå, t.ex. genom att utföra kol- och reduktionsgradsbalanser
  kunna sätta upp modeller för stökiometrisk analys av metabola nätverk
  kunna modellera kinetik i mikrobiella reaktionssystem
  kunna utföra reaktionstekniska beräkningar för dimensionering av bioreaktorer m.a.p. storlek, omrörareffekt, massöverföringskapacitet, kylbehov
  kunna göra en bedömning av val av reaktor, råvara, och produktionsorganism för en bioteknisk process
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna bedöma tillämpbarhet av kvantitativa modeller av biologiska processer inom ramen för sitt forskningsämne
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Exercises
 • Study visit
 • Denna kurs ges även som fortsättningskurs inom LTHs civilingenjörsprogram (B och K)
Examination Formats
 • Written exam
 • Written assignments
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Antagen till forskarutbildning inom kemi, kemiteknik,bioteknik eller andra närbesläktade forskarutbildningsämnen.
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 • Villadsen, J., Nielsen, J. & Lidén, G.: Bioreaction Engineering Principles. Springer, 2011. ISBN 9781441996879.
Further Information
 • Kontaktperson: Gunnar Liden, kemiteknik
  gunnar.liden@chemeng.lth.se
Course code
 • KETN30F
Administrative Information
 • 2018-09-06
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2018 2018‑08‑13 14:32:51 2018‑08‑14 07:53:13 2018‑09‑06

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view