lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course MTT050F Empirical Methods in Logistics and Supply Chain Management (SCM)

Printable view

General
 • MTT050F
 • Active
Course Name
 • Empiriska metoder inom logistik och Supply Chain Management (SCM)
Course Extent
 • 3
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7311 (Industrial Management and Logistics / Engineering Logistics)
 •  -08-19
 • FN3/Per Tunestål

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • Att ge doktoranden en övergripande kunskap om hur man kan formulera, analysera och förstå empiriska modeller inom logistik-/supply chain management-forskningen. Empiriska modeller används alltmer frekvent för analys av forskningsproblem inom logistik och försörjningskedjor. Skandinaviska doktorander har ofta väldigt god kunskap om forskningsmetodik generellt och kvalitativa metoder specifikt, men har - traditionellt sett - inte varit lika kunniga inom mer kvantitativa metoder/modeller inklusive kritisk anlays av vetenskapliga modellartiklar samt formulering av forskningsmodeller inom området. Denna korta doktorandkurs är därför fokuserad på regressions- och multivariatanalys baserad på enkätstudiedata.
Contents
 • Kursen är baserad på de mest frekvent förekommande (kvantitativa) metoderna inom logistik-/supply chain management-forskningen inklusive "econometrics", multivariata metoder och strukturell ekvationsmodellering. Data för dessa metoder kommer både från primärdata (enkäter) och sekundärdata (arkiv/databaser).
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Visa förståelse för de många olika empiriska metoderna inom logistik-/scm-forskningen. Logistik/scm är en tillämpad disciplin som har lånat metoder från både ekonomi och sociologi. Doktoranden måste visa på kunskap angående formulering och analys av olika modeller inom logistik-/scm-forskningen.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Visa förståelse för hur man formulerar hypoteser och forskningsfrågor. Modeller måste sedan vara konstruerade så att de angriper dessa frågor och hypoteser. Slutligen måste resultaten vara korrekt analyserade och framtagna. Denna kurs ger doktoranden färdighet i att formulera hypoteser och forskningsfrågor, att konstruera modeller samt förmåga att analysera och tyda resultaten.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna kritiskt analysera publicerade vetenskapliga journalartiklar inom logistik-/scm-forskningen. Akademiker måste ofta läsa och analysera vetenskapliga journalartiklar. Dessutom är kunskap om brister i existerande vetenskaplig litteratur en viktig del i utformande av forskningsfrågor. Denna kurs ger studenten förmåga att bättre förstå styrkor och svagheter i existerande vetenskapliga artiklar samt därmed förmåga att utvecklas till både bättre ”reviewers” och forskare.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
Examination Formats
 • Written assignments
 • Doktoranden ska färdigställa alla inlämningsuppgifter.
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 •  
 • Utvalda artiklar.
Further Information
Course code
 • MTT050F
Administrative Information
 •  -08-19
 • FN3/Per Tunestål

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2013 2013‑05‑03 06:42:00 2013‑08‑15 09:08:44 2013‑08‑19

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

2 course occasions.

Course code ▽ Course Name ▽ Division ▽ Established ▽ Course syllabus valid from ▽ Start Date ▽ End Date ▽ Published ▽
MTT050F Empirical Methods in Logistics and Supply Chain Management (SCM) Engineering Logistics Spring 2013 2013‑05‑23 (approximate) 2013‑05‑31
MTT050F Empirical Methods in Logistics and Supply Chain Management (SCM) Engineering Logistics 2013‑08‑22 Spring 2013 2015‑05‑25 (approximate) 2015‑05‑29 2013‑08‑22

Printable view