lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course MTT055F Reviewing for Journals

Printable view

General
 • MTT055F
 • Active
Course Name
 • Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter
Course Extent
 • 5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7311 (Industrial Management and Logistics / Engineering Logistics)
 •  -10-07
 • FN3/Per Tunestål

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • Att ge doktoranden en övergripande kunskap om hur man går tillväga för att skriva en vetenskaplig review på manuskript som skickats in till vetenskaplig journal för tänkt publikation. Doktoranden ska bli bekant med hur man analyserar ett vetenskapligt manuskript utifrån journal-perspektivet, med specifikt syfte att skriva en review åt tidskriften. Doktoranden kommer förr eller senare att få förfrågan om att utföra reviews åt internationella vetenskapliga tidskrifter och då är det bra att ha gått igenom ett antal goda exempel på att skriva reviews och hur man kan strukturera arbetet med att kritiskt granska artiklar och att författa reviews. Denna kurs ger studenten förmåga att bättre förstå styrkor och svagheter i existerande vetenskapliga artiklar och därmed förmåga att utvecklas till en bättre reviewer.
Contents
 • Kursen är baserad på en inledande föreläsning och en serie seminarier där följande gås igenom: (i) strukturmodeller för uppbyggnad av reviews (tas från några förlag och tidskrifter), (ii) analyser och diskussion kring exempel på artiklar och reviews av dessa, (iii) analys av artiklar och upprättande av motsvarande review, och (iv) sammanfattande diskussioner kring struktur och process för att analysera artiklar (i review-syfte) och att skriva kritiskt granskande reviews. Ett antal specifika artiklar som skickats in till olika tidskrifter inom Operations Management- och Logistikområdet studeras. Även några exempel gås igenom där jämförelse med faktiska referenters kommentarer görs.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • visa förståelse för peer review-systemet och dess roll i vetenskaplig produktion, och hur en review-artikel kan utformas.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna formulera en review av en artikel och förmedla både positiva och negativa kritiskt granskande kommentarer.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna kritiskt analysera publicerade vetenskapliga journalartiklar inom Operations Management och Logistikområdet och därefter författa reviewer av artiklar.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
Examination Formats
 • Written report
 • Written assignments
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Grundkurs i logistik, produktionsekonomi eller liknande (supply chain management, operations management).
Assumed Prior Knowledge
 • Grundkurs i logistik, produktionsekonomi eller liknande (supply chain management, operations management).
Selection Criteria
Literature
 •  
 • Artiklar delas ut
Further Information
 • Kursen kommer att ges hösten 2014 och därefter vid behov.
Course code
 • MTT055F
Administrative Information
 •  -10-07
 • FN3/Per Tunestål

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2014 2014‑09‑13 07:46:59 2014‑09‑13 07:49:59 2014‑10‑07

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

2 course occasions.

Course code ▽ Course Name ▽ Division ▽ Established ▽ Course syllabus valid from ▽ Start Date ▽ End Date ▽ Published ▽
MTT055F Reviewing for Journals Engineering Logistics 2014‑10‑10 Autumn 2014 2014‑09‑30 2014‑12‑15 2014‑10‑10
MTT055F Reviewing for Journals Engineering Logistics Autumn 2014 2018‑11‑13 2019‑01‑11

Printable view