lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course MTT060F Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics

Printable view

General
 • MTT060F
 • Active
Course Name
 • Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7311 (Department of Machine Technology / Engineering Logistics)
 • 2021-04-14
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • Att ge doktorander kunskap om och förståelse för hur man skriver en doktorsavhandling inom ett mångvetenskapligt forskningsområde. Kursen ges inom ramen för projektet CRITFLOW – Critical flows and supply chains under threat in transformation som finansieras av MSB. Projektet omfattar ett flertal forskningsområden såsom styrning, kritisk infrastruktur, risk/resilience management, och supply chain risk management/humanitär logistik. Kursens syfte är att förse studenterna med exempel på forskning inom vart och ett av de tre forskningsfälten (statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik) för att öka den tvärvetenskapliga förståelsen. Kursen syftar också till att ge studenterna inblick i skillnaderna mellan att skriva en doktorsavhandling inom de olika fälten.
Contents
 • Kursen baseras på en introduktionsföreläsning (en doktorsavhandlings formella krav/traditionella format inom de tre berörda institutionerna och konsekvenserna av att göra ”mixed-methods”/mångvetenskaplig forskning) och en seminarieserie som kommer att innefatta följande: (i) ramverk för att granska forskning: hur man granskar/opponerar på/diskuterar en doktorsavhandling; ledd av handledarna (ii) fördjupad granskning av en doktorsavhandling per student inom deras eget forskningsområde som ska presenteras för övriga deltagare och seminarieledaren, och (iii) förbereda diskussion och skriva en reflektion om ytterligare två doktorsavhandlingar som redovisas av en annan student. Tre relevanta avhandlingar, en från vardera området statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik, kommer att väljas ut och användas som utbildningsmaterial.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • förstå och kunna reflektera över kraven på en doktorsavhandling inom sitt eget område – statsvetenskap, kritisk infrastruktur, logistik – och hur typiska moment i struktur och innehåll förhåller sig till varandra inom de olika ämnesområdena.
  uppvisa förbättrad förmåga att reflektera över mångvetenskaplig och konvergent forskning.
  uppvisa breddad kunskap om metoder utanför sitt eget särskilda kunskapsområde.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna utvärdera och diskutera forskning med avseende på styrkor och svagheter i ett stort forskningsprojekt utfört som en doktorsavhandling.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna kritiskt utvärdera doktorsavhandlingar och kunna redovisa sina resultat både muntligen i grupp och skriftligen.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Digitalt vid behov. Fyra träffar.
Examination Formats
 • Written report
 • Written assignments
 • Seminars given by participants
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Forskarstuderande som forskar tvärvetenskapligt inom supply chain eller kritisk infrastruktur.
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 •  
 • • 3-4 artiklar om mångvetenskaplig/mixed methods forskning
  • 1-2 nyskapande och relevanta artiklar från vart och ett av de tre forskningsfälten statsvetenskap, kritisk infrastruktur och logistik
  • 3 utvalda doktorsavhandlingar, en från varje forskningsfält.
Further Information
Course code
 • MTT060F
Administrative Information
 • 2021-04-14
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2020 2020‑08‑18 11:26:57 2021‑03‑08 14:43:04 2021‑04‑14

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

1 course occasion.

Course syllabus valid from Start Date End Date Published
Autumn 2020 2020‑09‑22 2021‑03‑03 2021‑04‑30

Printable view