lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurstillfället med startdatum 2020-09-22 för kurs MTT060F med kursplan giltig från och med HT 2020

Utskriftsvänlig visning

Kursplan
  • MTT060F
  • Höstterminen 2020
Kurstillfälle
  • 2020-09-22
  • 2021-03-03
  • Lund
  • Ej angiven
Kursansvarig
Examinator
  • Professor Marianne Jahre
Anmälningsinformation
Övrigt
Administrativ information
  • 2021-04-30
  • Åsa Malm

Utskriftsvänlig visning