lunduniversity.lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Faculty of Engineering | Lund University

Detaljer för kursplan för kurs BMEN05F giltig från och med Autumn 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • English
 • Varje hösttermin
Syfte
 • The aim of the course is to widen the conceptions of mechanics to also include biological systems.
Innehåll
 • The architecture of the skeleton and the apparatus of locomotion are described as a mechanical system where the bones are coupled together in joints and the activity in the muscles control the movements.The human body is built up by different elements such as bone, articular cartilage, ligaments, tendons, muscles, blood and body fluids. These elements are described and modelled in the context described in earlier courses in mechanics and solid mechanics. Newton´s equations are applied on the different parts of the skeleton and concepts like constitutive equations are applied to biological material e.g. bone, where effects from mechanical loading on the inner structure are modelled
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • be familiar with the different organ systems of the human body and how they work together
  understand how systems of joints, e.g. the hip and the knee, works in mechanical sense
  understand how human locomotion can be modelled and analysed in using mechanical concepts
  understand how the building stones of the human body ( bone, cartilage, tendons, ligaments and muscles) can be described in mechanical terms
  be able to describe the prerequisites prosthesis and implants must fulfill in order to work mechanically in the human body
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • be able to formulate and solve problems in biomechanics, both in statics and dynamics
  be able to make use of techniques in optimization to solve a problem in biomechanics
  be able to model human motions using commercial software
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • be able to estimate properties in strength of materials such as safety factor and mechanical lifetime of biological tissues
  be able to describle the quality of human motions
  be able to interpret and discuss information from literature in medicine
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Three written assignments are performed in groups of 2-3 students during the course. The assignments are reported in written reports and written feedback is given from the course coordinator. In the end of the course there is an individual, written, home exam
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Basic courses in mathematics, mechanics and solid mechanics or engineering mechanics
Urvalskriterier
Litteratur
 • Nordin, M. & Frankel, V.: Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System. Lippincott Williams & Wilkins, 2001. ISBN 9780683302479.
Övrig information
Kurskod
 • BMEN05F
Administrativ information
 •  -05-18
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

3 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
BMEN05F Biomechanics Biomedical Engineering 2018‑05‑29 Autumn 2018 2018‑09‑03 2018‑11‑02 2018‑05‑29
BMEN05F Biomechanics Biomedical Engineering 2019‑05‑06 Autumn 2018 2019‑09‑03 2019‑11‑02 2019‑05‑06
BMEN05F Biomechanics Biomedical Engineering Autumn 2018 2022‑08‑29 2022‑10‑29

Utskriftsvänlig visning