lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIT075F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • Kursens mål är att ge en djup förståelse för datoraritmetik speciellt med fokus på algoritmer och arkitekturer. Ökande komplexitet och höga krav på prestanda ökar förväntningar på framtida konstruktörer. Att ha en solid bas i detta ämne är färdigheter som är viktiga för både krets- och systemkonstruktörer.
Innehåll
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva enklare och mer avancerade nummersystem
  kunna analysera sekventiell digital aritmetik för addition, multiplikation och division
  kunna analysera digital aritmetik för hög hastighet för addition, multiplikation och division
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna identifiera och analysera de vanligaste aritmetiska strukturerna.
  kunna kommunicera innehållet beskrivet i textboken muntligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kommunicera innehållet beskrivet vetenskapliga artiklar, oralt
  ha tillägnat sig tillräckligt med kunskaper för att kunna diskutera problem och lösningar med kompetenta digitala konstruktörer
  ha förmågan att urskilja viktig information självständigt från ett omfattande material såsom en textbok
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Seminarier som bygger på läroboksmaterialet och seminarier utifrån forskningsrapporter, där studenterna håller seminarier. Minst 80% närvaro på seminarierna krävs.
  Studenterna kommer att erbjudas ett antal inlämningsuppgifter att välja bland. Viss flexibilitet behövs i examinationsform beroende på antalet elever. Regler för omexamination: Enligt överenskommelse med examinator
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Behärska motsvarande EE, CS, CE, Communication etc.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Koren, I.: Computer Arithmetic Algorithms, 2nd Edition. A.K.Peters, Natick, MA, 2002. ISBN 1568811608.
 • Forskningsrapporter
Övrig information
 • Kursansvarig: Peter Nilsson peter.nilsson@eit.lth.se
  Forskande studenter från olika abstraktionsnivåer från system på hög nivå till kretskonstruktion på låg nivå är välkomna till kursen
Kurskod
 • EIT075F
Administrativ information
 •  -06-07
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning