lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIT095F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje vårtermin
Syfte
 • Kursens mål är att ge en djup förståelse för kretskonstruktion för låg effekt. Ökande komplexitet och höga krav på prestanda, inklusive låg strömförbrukning, ökar förväntningar på framtida konstruktörer. Att ha en solid bas i detta ämne är färdigheter som är viktiga för både krets- och systemkonstruktörer.
Innehåll
 • Nanometertransistorer och deras modeller. Grunder rörande effekt och energi.
  Optimering av effekt och designtid:
  - tekniker på kretsnivå
  - arkitekturer, algoritmer och system
  - sammankoppling och klockor
  - minnen
  Optimering av effekt i stand-by:
  - kretsar och system
  - minnen
  Optimering av effekt i realtid:
  - ultralåg effekt/spänningsdesign
  - metodologi och flöden
  - sammanfattning, perspektiv och mer baserat på några vetenskapliga artiklar, huvudsakligen tidskriftsartiklar
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva enklare och mer avancerade typer av effektförbrukning i digitala kretsar i en CMOS teknologi.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna identifiera och analysera vanliga typer av effektförbrukning.
  kunna presentera innehållet beskrivet i läroboken muntligt
  kunna presentera innehållet beskrivet i vetenskapliga artiklar relaterade till kursinnehållet muntligt
  ha tillägnat sig tillräckliga kunskaper för att kunna diskutera problem rörande låg effektförbrukning och lösningar med kompetenta digitala konstruktörer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha ökat sin förmåga att självständigt urskilja viktig information från ett omfattande material såsom en lärobok.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Seminarier av studenterna.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Seminarier som bygger på läroboksmaterialet och seminarier utifrån vetenskapliga artiklar, där studenterna håller seminarier. Övningar där doktoranden löser uppgifter på svarta tavlan inför de andra. Minst 80% närvaro på seminarierna krävs. Studenterna kommer att erbjudas ett antal inlämningsuppgifter att välja bland. Viss flexibilitet behövs i examinationsform beroende på antalet elever. Regler för omexamination: Enligt överenskommelse med examinator.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Scientific papers.
  Rabaey, J.: Low Power Design Essentials. 2009.
 • Läroboken innehåller alla ämnen som är viktiga för en konstruktör av kretsar för låg effekt. Först läggs grunden och senare går den vidare mot en detaljerad designprocess. Boken diskuterar också speciella ämnen som effektmanagement och modal konstruktion, ultralåg effekt och designmetodologi för låg effekt och flöde. Vidare, behandlas framtida trender och fallstudier.
Övrig information
 • Examinator: Peter Nilsson peter.nilsson@eit.lth.se
Kurskod
 • EIT095F
Administrativ information
 •  -11-19
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning