lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIT145F giltig från och med VT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Informationsteorin undersöker grundläggande gränserna för överföring och lagring av information.

  Kursen är uppdelad i två delar. Syftet med del I är att introducera de grundläggande metoderna inom informationsteorin, med fokus på klassiska punkt-till-punkt överföringsscenarier. Denna del grundar sig på utvalda kapitel i boken av Cover / Thomas, som används i stor utsträckning för att undervisa informationsteori på forskarnivå. I del II utvidgas perspektivet till kommunikationsscenarier med flera användare, och följer utvalda delar från boken av El Gamal / Kim, som ger en bra överblick över aktuella resultat inom området. Med hjälp av dessa två böcker blir kursen både aktuell och fristående så att inga tidigare förkunskaper inom informationsteori krävs.
Innehåll
 • Del I: entropi, ömsesidig information och deras egenskaper, typiska följder, datakomprimering, källkodningssatsen, kanalkapacitet , kanalkodningssatsen, kontinuerliga stokastiska variabler, differentiell entropi, Gauss-kanaler

  Del II: fleranvändarkanaler, broadcast-kanaler, interferenskanaler, kanaler med tillstånd: "writing on dirty paper", distribuerad kompression: Slepian-Wolfs sats, Gauss vektorkanaler, trådlösa fädande kanaler, reläkanaler
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara väl förtrogen med allmäna informationsteoretiska metoder
  kunna redogöra för bevis av källkodningssatsen och kanalkodningssatsen
  förstå hur begrepp och bevis generaliseras till scenarion med flera användare

Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna tillämpa informationsteoretiska metoder för att få fram grundläggande gränser för olika kommunikationsscenarion
  ha tillägnat sig tillräckligt med kunskaper inom området för att kunna diskutera informationsteoretiska problem med etablerade forskare
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha visat förmågan att självständigt urskilja viktig innehåll från ett omfattande dokument, såsom en lärobok
  ha visat förmågan att reflektera över materialet i kursen och att förstå möjligheter och begränsningar implicerade av informationsteoretiska gränser
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Syftet med övningarna är att diskutera hemuppgifterna. Doktoranderna ska presentera och diskutera olika sätt att lösa problemen.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Närvaro på åtminstone 80% av föreläsningar och övningslektioner krävs för att bli godkänd på kursen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundlig kunskap inom ingenjörsmatematik, inklusive sannolikhetsteori, linjär algebra och analys.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Thomas M. Cover, Joy A. Thomas: Elements of Information Theory. Wiley, 2006.
  Gamal, A. & Kim, Y.: Network Information Theory. Cambridge University Press, 2011. ISBN 9781107008731.
Övrig information
 • Kursansvarig: Michael Lentmaier
Kurskod
 • EIT145F
Administrativ information
 •  -11-02
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2020‑03‑23 (ungefärligt) 2020‑06‑30

Utskriftsvänlig visning