lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EIT195F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en bred grund för maskininlärningsteori samt moderna maskininlärningstekniker, t.ex. djupa neurala nätverk.
Innehåll
 • Introduktion och grund,

  Linjära modeller,

  Djupa neurala nätverk.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förståelse för teorin om maskininlärning och filosofin bakom den, samt de grundläggande idéerna bakom de senaste maskininlärningsteknikerna;
  kunna analysera och identifiera huvudprinciperna för maskininlärning och tydligt presentera huvudidéerna inom maskininlärnings- och artificiell intelligensdomäner;
  kunna analysera, utvärdera och tillämpa toppmoderna tekniker inom maskininlärning och artificiell intelligens.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna genomföra ett projekt i grupp som undersöker och tillämpar state-of-the-art tekniker inom området;
  kunna kritiskt granska, bedöma och presentera vetenskaplig litteratur och kursmaterial.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Murphy, Kevin P.: Probabilistic Machine Learning: An introduction. MIT Press, 2021.
Övrig information
 • Kursansvarig: Amir Aminifar, E-post: amir.aminifar@eit.lth.se
Kurskod
 • EIT195F
Administrativ information
 • 2021-04-29
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning