lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EITN30F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att illustrera utvecklingsarbete med inbyggda system. Studenterna får integrera kunskaper från flera kurser inom programmering och kommunikation genom ett självständigt arbete.
Innehåll
 • Kursen är inriktad på en protokollstack för datakommunikation. I kursen implementeras en lösning som täcker flera logiska lager i protokollstacken.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten:
  - analysera och beskriva system av låg och medelhög komplexibilitet
  - självständigt testa och felsöka en konstruktion på ett systematiskt sätt
  - självständigt söka upp och tillgodogöra sig relevant information
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten:
  - kunna ange förslag på tekniska lösningar för digitala kommunikationssystem som uppfyller givna prestandakrav
  - visa förmåga att självständigt och kreativt arbeta med kvalificerade projekt, samt muntligt klart redogöra, motivera och diskutera sina slutsatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten:
  - Visa prov på insikt om möjligheter och begränsningar med inbyggda system
Undervisningsformer
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • övrigt
 • Presentation av projektets utfall samt en prestandautvärdering av systemet.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Datorkommunikation och programmering
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Dokumentation och akademiska papper
Övrig information
 • Kursansvarig: William Tärneberg, william.tarneberg@eit.lth.se
Kurskod
 • EITN30F
Administrativ information
 • 2020-12-10
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2021‑02‑01 (ungefärligt) 2021‑04‑30 2020‑12‑15

Utskriftsvänlig visning