lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EITN45F giltig från och med VT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målet med kursen är att ge studenterna insikt i principer för informationslagring och transmission, samt hur information kan representareas binärt. Kursen skall också ge förståelse för prestanda och fundamentala begränsningar i dagens och framtidens kommunikations system.
Innehåll
 • Definitionen av information går tillbaka till Shannons publikation 1948. Hans teorier för hur information kan behandlas är basen i alla, både dagens och morgondagens, kommunikationssystem. Kursen ger en modern introduktion till ämnet informationsteori. Den betonar både den formella teorin i ämnet och de ingenjörsmäsiga metoderna för design kommunikationssystem och annan informationsbehandling. Kursen innehåller.
  * Shannons informationsmått och dess släktingar, både för det diskreta och det kontinuerliga fallet.
  * Tre fundamentala satser: Typiska följder, källkodningsssatsen och kanalkodningssatsen.
  * Källkodning: Optimal källkodning och Huffmans konstruktion, men även universell källkodning så som Ziv-Lempel-kodning (zip, osv).
  * Kanalkodning: Principer för feldetektering och felkorrigering för brusiga kanaler, främst åskådliggjort med Hammingkoder.
  * Gausskanalen: Kontinuerliga källor och additivt vitt brus över både bandbegränsade och frekvensselektiva kanaler, samt den flerdimensionella Gausskanalen för ett MIMO-system. Beräkning av Shannons fundamentala gräns.
  * Gausskanal med diskret input: Maximal överföringshastighet för PAM och QAM, Coding och Shaping gain, samt SNR gap.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna identifiera och formulera problem inom området Informationsteori.
  kunna klassificera problemens svårighetsgrad i förhållande till den egna kunskapsnivån.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna visa prov på förmåga att hantera för studenten nya metoder och resultat.
  kunna ställa upp krav för implementering av algoritmerna i kursen.
  på egen hand kunna realisera system för de i kursen presenterade algoritmerna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • på egen hand kunna klassificera problemens svårighetsgrad i förhållande till den egna kunskapsnivån.
  vara medveten om vilka parametrar som är begränsande för tillförlitlig kommunikation samt kompressionsgraden av en källa.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Examinationen består av inlämningsuppgifter och hemtentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskaper motsvarande en grundkurs i sannolikhetsteori och digital kommunikation
Urvalskriterier
Litteratur
 • Höst, S.: Kompendie: Information Theory and Communication Engineering.
Övrig information
 • Kursansvarig: Stefan Höst, stefan.host@eit.lth.se
Kurskod
 • EITN45F
Administrativ information
 •  -09-26
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning