lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EITP40F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varje hösttermin
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning för IoT, till exempel bärbara sensorer för hälsa.
Innehåll
 • introduktion till IoT och möjligheterna och begränsningarna med artificiell intelligens och maskininlärning för IoT
  introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning för IoT, till exempel bärbara sensorer för hälsa
  maskininlärning för IoT och distribuerade resursbegränsade plattformar.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten

  ha kunskap om IoT området och möjligheterna och begränsningarna med IoT
  ha kunskap om moderna artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder
  ha kunskap om moderna artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder för IoT, till exempel bärbara sensorer för hälsa och medicinsk informatik.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten

  Kunna analysera tillämpningsbarheten av maskininlärningsmetoder för IoT
  Kunna använda och implementera moderna artificiell intelligens och maskininlärning för IoT
  Kunna bedöma och validera maskininlärningsmetoder för IoT
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • För godkänd kurs skall studenten

  Visa kunskaper om möjligheterna och begränsningarna med artificiell intelligens och maskininlärning för IoT
  Självständigt kunna ställa upp och implementera maskininlärning modeller för IoT, samt uppskatta tillförlitlighet på resultat
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Programmering, grundläggande matematisk statistik, statistiska metoder, algebra.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A.: Deep Learning. 2016.
  Lindholm, A., Wahlström, N., Lindsten, F. & Schön, Thomas B.: Machine Learning, A First Course for Engineers and Scientists.
  Pete Warden, D.: TinyML:, Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers.
Övrig information
 • Kursansvarig: Amir Aminifar amir.aminifar@eit.lth.se
Kurskod
 • EITP40F
Administrativ information
 • 2022-10-10
 • Maria Sandsten

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning