lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FFFN25F giltig från och med VT 2017

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ska ge förutsättningar för att dels kunna välja lämpliga komponenter för olika tillämpningar inom optoelektronik och optisk kommunikation, dels kunna arbeta med utveckling av nästa generation komponenter. För att uppnå detta läggs stor vikt vid såväl den bakomliggande fysiken som vid hur prestanda påverkas av komponentdesign och materialval.
Innehåll
 • *Optiska processer i halvledare, materialegenskaper, laddningsbärardynamik.
  *Vågledaroptik, fiberoptik och optisk kommunikation.
  *Kvantstrukturer och mikrokaviteter.
  *Ljusutsändande komponenter: lysdioder och laserdioder.
  *Ljusabsorberande komponenter: detektorer, kamerachip och solceller.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara hur ljus och elektroner växelverkar i halvledare
  kunna förklara begrepp som energikvantisering och mikrokaviteter
  kunna förklara konstruktion och den resulterande funktionen hos olika typer av lysdioder, diodlasrar, detektorer och kamerachip
  kunna förklara hur ljus utbreder sig i vågledare och optiska fibrer
  kunna förklara principer för fiberoptiska komponenter för optisk kommunikation.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna välja lämpliga ljuskällor, ljusöverföringssystem och detektorer för olika tillämpningar inom optoelektronik och optisk kommunikation
  kunna beräkna prestanda hos optiska detektorer och fiberoptiska komponenter
  kunna tillgodogöra sig och integrera kunskaper från vetenskaplig litteratur inom området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vara godkänd på skriftlig tentamen samt på laborationerna.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Skriftliga labrapporter samt tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskaper i halvledarfysik motsvarande FFFF05 Fasta tillståndets fysik, FFFF01 Elektroniska material eller ESS030 Komponentfysik.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Saleh, B. E. A. & Teich, M. C.: Fundamentals of Photonics, 2nd ed. Wiley-Interscience, 2007, ISBN: 978-0-471-35832-9.. Wiley-Interscience, 2007. ISBN 9780471358329.
Övrig information
Kurskod
 • FFFN25F
Administrativ information
 • 2017-06-19
 • Mats Ohlin

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning