lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA095F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen är inrättad för ge en förberedelse för forskning inom teorin för Liealgebror & Liegrupper, geometrisk mekanik och teoretisk fysik.
Innehåll
 • Grundläggande definitioner och exempel.

  Strukturteori för Liealgebror.

  Korrespondens mellan Lie grupper och Liealgebror.

  Den universella övertäckningsalgebran.

  Halvenkla Liealgebror.

  Lösbara och nilpotenta Liealgebror.

  Rotsystem.

  Representationer.

  Teori kring högsta vikter.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna återge nyckelresultat och skissera bevisen för dem.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna jämföra centrala resultat.

  kunna använda grundläggande tekniker, resultat och begrepp från kursen på konkreta exempel och uppgifter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • FMAF05 System och transformer och FMA200 Algebraiska strukturer, eller motsvarande.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Humphreys, J. E.: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. Springer, 1978. ISBN 0387900535.
  Kaplansky: Lie algebras and locally compact groups. 1995. ISBN 9780226424538.
 • Endera av böckerna används, eventuellt med kompletteringar.
Övrig information
 • Kursen ges om minst sex intressenter finns.
Kurskod
 • FMA095F
Administrativ information
 •  -01-27
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning