lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA160F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Syftet med kursen är att göra doktoranden bekant med grunderna i Riemanngeometri, i synnerhet släta manifolder av godtycklig ändlig dimension, tangentknippen och Lie-derivator. Ämnet är ett viktigt forskningsområde inom matematik, men metoder från ämnet är också viktiga för mekanik, där typiskt fasrummet för ett mekaniskt system under tvångsvillkor beskrivs av tangentknippet till en icke-trivial mångfald, och i den allmänna relativitetsteorin.
Innehåll
 • Differentierbara mångfalder. Tangentrummet. Tangentknippet. Riemannmångfalder. Levi-Civita-konnektion. Geodeter. Riemanns krökningstensor. Krökning och lokal geometri.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna redogöra för definitionen av en differentierbar mångfald och kunna beskriva de vanligaste familjerna av Liegrupper.

  kunna redogöra för definitionen av tangentrummet till en differentierbar mångfald, och kunna ge exempel.

  kunna förklara begreppen immersion, inbäddning och submersion, och kunna formulera olika varianter av inversa funktionssatsen.

  kunna redogöra för definitionen av tangentknippet till en differentierbar mångfald (med exempel), samt förklara hur Liealgebror och Liegrupper är relaterade.

  kunna redogöra för definitionen av en Riemann-metrik och en Riemann-mångfald, och några exempel.

  kunna redogöra för definitionen av Levi-Civita-konnektionen på en Riemann-mångfald, och förklara varför den är användbar.

  kunna kortfattat redogöra för teorin för geodeter på Riemann-mångfalder, och för polära koordinater.

  kunna ange några egenskaper hos Riemanns krökningstensor.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Gudmundsson, S.: An Introduction to Riemannian Geometry. Centre for Mathematical Sciences, Lund University, 2017.
 • Deltagarna bör också konsultera en eller ett par andra böcker som rekommenderas på kurshemsidan.
Övrig information
Kurskod
 • FMA160F
Administrativ information
 •  -10-08
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning