lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA315F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen går igenom avancerade ämnen inom datorseende med ett fokus på geometriskattning.
Innehåll
 • Ämnen som gås igenom är SLAM (simultaneous localization and mapping), SFM (struktur och rörelse) och lokalisering från bilder.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå avancerade begrepp och tekniker inom geometriskt datorseende, inklusive SLAM, SFM och lokalisering från bilder.
  Förstå och diskutera nuvarande forskningsfront och framtida forskningsriktningar inom geometrisk datorseende.
  Vara bekant med metriker och dataset som används för att mäta prestanda av metoder.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna applicera tekniker inom geometriskt datorseende, inklusive SLAM, SFM och lokalisering från bilder.
  Analysera och tolka bilder för 3D-rekonstruktion och scenförståelse.
  kunna utveckla och implementera system för kameraskattning och 3D-rekonstruktion.
  kunna använda metriker och dataset för att mäta prestanda av utvecklade metoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Väl förtrogen med grundläggande datorseende, bildanalys och maskininlärning
Urvalskriterier
Litteratur
 • Vetenskapliga artiklar som belyser både historik och nuvarande forskningsfront inom området.
Övrig information
Kurskod
 • FMA315F
Administrativ information
 • 2023-10-03
 • Maria Sandsten

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning