lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT090F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målet med kursen är

  att ge studenter verktyg och erfarenhet av att känna igen och formulera reglertekniska problem som är lämpliga att lösa med PID-reglering

  att introducera grundläggande teori för PID-reglering  att ge studenter den kunskap som behövs för att använda metoderna i deras egen forskning eller tillämpning
Innehåll
 • Modellbygge, PID-regularn, Design, Reglerprinciper kopplade till PID-regulatorn.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå PID-regulatorns funktion, dess inställning och hur den kan användas för att lösa complexa reglerproblem.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna trimma PID-regulatorer samt bygga upp instrumentering för större processavsnitt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt värdera och jämföra olika formuleringar av reglertekniska problem med avseende på olika kvalitetsegenskaper
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Åström, H.: Advnced PID control. ISA, 2005. ISBN 1556179421.
Övrig information
Kurskod
 • FRT090F
Administrativ information
 •  -02-24
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2013‑02‑06 (ungefärligt) 2013‑05‑31

Utskriftsvänlig visning