lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT120F giltig från och med HT 2015

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens mål är att ge deltagarna den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra Julia till ett naturligt alternativ till andra programmeringsspråk såsom Matlab eller Python.
Innehåll
 • Kursen ges som en seminarieserie. Ämnene för seminarierna beslutas av deltagarna, men åtminstone följande ämnen kommer att behandlas: grunderna i Julia, linjär algebra, konvex optimering, gränssnitt till andra språk (C/Python/R), distribuerade beräkningar. Varje seminarium åtföljs av en hemuppgift. Kursen avslutas med ett individuellt miniprojekt.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha en heltäckande kunskap om programmeringsspråket Julias syntax, semantik och typsystem.
  kunna använda språket för numeriska beräkningar.
  behärska Julia tillräckligt väl för att formulera och lösa problem relevanta för den egna forskningen.
  på egen hand inhämta tillräcklig kunskap om en självvald aspekt av språket, för att förbereda ett seminarium.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna välja bland de verktyg som språket Julia tillhandahåller för att lösa ett givet problem.
  kunna avgöra huruvida problemet bäst löses genom programmering i Julia eller på annat vis.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Litteraturen består av presentationsbilderna från kursens seminarier, samt dokumentationen från docs.julialang.org.
Övrig information
Kurskod
 • FRT120F
Administrativ information
 •  -10-29
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning