lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT135F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge en detaljerad genomgång av reglerteknikens historia, såväl i akademin som i industrin. Kursen ger förståelse för hur nya idéer utvecklas, hur trender kommer och går och hur forskargemenskaper växer fram. Den ger historiska och samhälleliga perspektiv på forskarutbildningen i reglerteknik och är även nyttig för undervisningen.
Innehåll
 • Kursen omfattar tio föreläsningar: Introduktion. Centrifugalregulatorn och stabilitetsteori. Processreglering. Den återkopplade förstärkaren. Harry Nyquist. Reglerteknikämnet växer fram. Den andra vågen. Reglerteknik i Sverige. Reglerteknik i Lund. Framtiden.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • redogöra för de övergripande faserna inom reglerteknikens historia
  känna till de huvudsakliga historiska drivkrafterna och applikationerna inom reglerteknikens utveckling
  få kunskap om sitt eget forskningsämnes specifika historia
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • genomföra och muntligen presentera ett eget historiskt studium inom ett delämne av reglertekniken
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha perspektiv på hur idéer och trender utvecklas inom ett forskningsämne
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Kursen är utformad som en studiecirkel med tio schemalagda träffar bestående av en föreläsning (video eller "live") och en diskussionsstund som leds av en doktorand. Vid ett slutseminarium redovisar doktoranden ett eget historiskt studium.
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • För godkänd kurs krävs närvaro (80%) och aktivt deltagande i seminarierna och muntlig slutpresentation.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Overheadbilder och videoföreläsningar av Karl Johan Åström.
  Utvalda översiktsartiklar.
Övrig information
Kurskod
 • FRT135F
Administrativ information
 •  -09-27
 • Rektor/Viktor Öwall

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning