lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT170F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Studiecirkeln ger doktorander en introduktion till den senaste tidens framsteg inom djupa neurala nätverk. Fokus ligger på att använda djupa neuralnät i praktiken.
Innehåll
 • Innehållet baseras på doktorandernas val och aktiva deltagande. Möjliga delämnen är Autoencoders, Convolutionan Networks, Structured Probabilistic Models, Restricted Boltzmann Machines, Recurrent and Recursive Nets, Deep Reinforcement Learning, Tensorflow, Deep Learning using GPUs, Stacked Denoising Autoencoders, DL for Natural Language Processing, Deconvolutionan networks, Optimization of Deep Networks.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur djupa neuralnät kan konstrueras och tränas.
  känna till typiska komponenter i ett djupt neuralnät, såsom RBMs, autoencoders, RNNs.
  känna till hur typiska nätverks- och träningsparametrar påverkar prestanda och inlärningshastighet för nätverken.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna konstruera och träna ett djupt neuralnät med hjälp av en befintlig mjukvaruplattform såsom Tensorflow, Theano, eller liknande.
  kunna förstå hur ett praktiskt problem kan tillämpas på en djup neuralsarkitektur.
  läsa och förstå forskningsartiklar inom ämnet djupa neuralnät.
  kunna välja effektiva nätverksträningsmetoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänd kurs ska doktoranden ge en föreläsning om ett delämne inom djupa neuralnät samt konstruera en lämplig inlämningsuppgift åt de andra kursdeltagarna. Doktoranden ska också lösa minst hälften av övningarna som presenteras i kursen samt ladda upp lösningar och kod till ett gemensamt kodrepositorium.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Kursdeltagarna förutsätts ha tagit en grundläggande kurs i maskininlärning eller ha motsvarande förkunskaper.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Goodfellow, B. & Courville: Deep Learning (manuscript).
 • Bokmanuskript: https://github.com/HFTrader/DeepLearningBook/blob/master/DeepLearningBook.pdf
Övrig information
Kurskod
 • FRT170F
Administrativ information
 •  -06-01
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning