lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT216F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att lära sig förstå, utforma och bygga applikationer i molnet, samt formulera relevanta forskningsfrågor.
Innehåll
 • Kursen kommer att innehålla både praktiska moments för hantering av vanligt förekommande molnramverk och -verktyg, men även gå igenom de underliggande teoretiska modellerna.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förståelse för de underliggande principerna runt molnet.
  Insikter om de underliggande teoretiska utmaningarna distribuerade system och moln.
  Kunna formulera relevanta forskningsfrågeställningar inom området.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Hantera Infrastruktur-som-tjänst (IaaS) i syfte att utforma och implementera robusta och skalbara molnapplikationer.
  Förmåga att designa och implementera data-intensiva tjänster på standard molnplattformar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa förståelse för vilka olika avvägningar i val av verktyg, algoritmer och arkitekturer.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Två inlämningsuppgifter och ett större kursprojekt
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundläggande kunskap om Linux och Python
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskap om nätverk och programmering
Urvalskriterier
Litteratur
 • Kleppmann, M.: Designing Data-intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. Oreilly & Associates Incorporated, 2017. ISBN 9781449373320.
  Burns, B.: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services. 2018. ISBN 9781491983645.
  Hightower, K.: Kubernetes: Up and Running: Dive Into the Future of Infrastructure. O'Reilly Media, 2016. ISBN 9781491935675.
Övrig information
Kurskod
 • FRT216F
Administrativ information
 • 2019-11-25
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning