lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT260F giltig från och med VT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att studera de interna mekanismerna hos flera realtidsoperativsystem (RTOS) för inbyggda system. Studenterna kommer också få viss praktisk erfarenhet av att programmera sådana system med ett särskilt RTOS.
Innehåll
 • Skillnaden mellan ett generellt operativsystem, såsom Windows eller Unix, och ett realtidsoperativsystem (RTOS) är att det senare måste svara på händelser inom en deterministisk och begränsad tid. I kursen kommer vi att studera grundläggande egenskaper hos RTOS, inklusive:
  - uppgifter och deras implementation,
  - schemaläggningsalgoritmer,
  - intern och extern kommunikation,
  - minneshantering.
  Vi kommer att utforska de interna mekanismerna hos tre öppen källkod-RTOS-projekt: (i) tinyOS, (ii) FreeRTOS och (iii) Contiki-NG. Vi kommer också att översiktligt studera realtidsförmågan hos Linux genom RT_PREEMPT-patchen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur ett RTOS kan användas för att schemalägga periodiska uppgifter
  känna till olika begränsningar hos flera små RTOS för inbyggda system
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna implementera små exempelprogram i ett utvalt RTOS
  kunna testa och vid behov debugga schemaläggning, kommunikation och minneshantering i ett realtidsprogram
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Kursen är deltagardriven och består av sex föreläsningar och tillhörande inlämningsuppgifter.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För godkänt betyg måste studenten utföra följande:
  1) Förbereda och hålla en föreläsning på ett givet ämne relaterat till realtidsoperativsystem.
  2) Förbereda en inlämningsuppgift att delas ut i samband med föreläsningen. Uppgiften kan vara praktisk eller teoretisk, beroende på studentens preferenser och det tilldelade ämnet.
  3) Slutföra alla inlämningsuppgiter som tillhandhållits av de andra deltagarna i kursen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper om programmering, operativsystem och realtidssystem.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Föreläsningsmaterial och inlämningsuppgifter produceras av kursdeltagarna och kursledningen. Källmaterialet kommer huvudsakligen bestå av teknisk dokumentation av olika RTOS:
  - http://www.tinyos.net
  - https://www.freertos.org
  - https://www.contiki-ng.org
  - https://rt.wiki.kernel.org
Övrig information
Kurskod
 • FRT260F
Administrativ information
 • 2021-12-20
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2022‑02‑21 (ungefärligt) 2022‑06‑05 2022‑01‑12

Utskriftsvänlig visning