lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KAT002F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Behärska framtagning av de grundläggande ekvationer som beskriver förändring av hastighet, temperatur och koncentration med avseende på tid och position i ett system.
Innehåll
 • Ett antal kapitel inom områdena impuls, värme och masstransport studeras. Fokus kan variera år från år.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna förklara, kunna ställa upp matematiska modeller och kunna lösa exempel problem inom området transportprocesser
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna formulera och förenkla matematiska modeller för olika transportprocesser. Lösa dessa med ren matematik eller använda tillämpade verktyg som Comsol Mathematics.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Självständigt kunna värdera vilka fysikaliska processer som skall inkluderas för att beskriva en given kemiteknisk process.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurser i impuls, värme och masstransport.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • -
Litteratur
 • Bird, Stewart & Lightfoot: Transport Phenomena. John Wiley & Sons, 2002.
Övrig information
Kurskod
 • KAT002F
Administrativ information
 •  -02-11
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning