lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET075F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Utveckla doktorandens kunskaper i numeriska metoder så att dessa kan vara hjälpmedel i forskningen.
Innehåll
 • Tillämpning av numeriska metoder med Matlab såsom begynnelseväredesproblem, randvärdesproblem, stokastisk simulering, egenvärdesproblem, parameterberäkning och kurvanpassning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förstå hur olika numeriska metoder kan användas i Matlab.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna använda erforderliga numeriska metoder i sitt egna forskningsprojekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna identifiera och välja lämplig numerisk metod för att lösa ett problem inom ett forskningsprokjekt.
Undervisningsformer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Redovisning av löst problem.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Civilingenjörsexamen i Kemiteknik, Bioteknik, Ekosystemteknik eller motsvarande.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Beers, Kenneth J.: Numerical Methods for Chemical Engineering, Applications in Matlab. Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521859714.
Övrig information
 • Kursansvarig och examinator: Prof. Hans T. Karlsson, Inst. för Kemiteknik.
Kurskod
 • KET075F
Administrativ information
 •  -05-28
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning