lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET115F giltig från och med VT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Ge insikt i hur processtekniska optimeringsproblem formuleras samt vilka lösningsmetoder som kan användas och metodernas egenskaper.
Innehåll
 • Optimering utgör ett fundamentalt verktyg i all processteknisk utveckling, design och forskning. Optimering kallas förloppet att ta fram en så bra lösning som möjligt baserat på en målfunktion. Denna kurs är fokuserad på två delar: 1) Kraven på korrekt formulerat optimeringsproblem samt förståelsen för egenskaper hos motsvarande lösningsmetoder, 2) Tekniken och färdigheten att formulera och omformulera processtekniska problem till optimeringsproblem samt lösa dessa.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna klassificera olika optimeringsproblem samt kunna redogöra för vilka typer av lösningsmetoder som kan användas.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • använda och jämföra grundläggande metoder inom optimeringsteori för att lösa processtekniska optimeringsproblem, speciellt de som finns tillgängliga i allmänna beräkningsverktyg såsom MATLAB och Python.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå och reflektera över hur ett optimeringsproblem kan omformuleras till ett annat samt ha djup insikt hur optimeringsteknik kan användas framgångsrikt inom processteknik.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Dutta, D.: Optimization in Chemical Engineering. Cambridge, 2016.
Övrig information
Kurskod
 • KET115F
Administrativ information
 •  -04-25
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning