lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KIM055F giltig från och med HT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Immunologiska processer är av vikt för hälsa och sjukdom. Produkter av immunologiska processer används också ofta för medicinteknisk analys av processer eller sjukdomstillstånd. En fundamental förståelse för sådana processer är därmed av avgörande betydelse bl.a. för utveckling och applikation av tillvägagångssätt inom detta fält. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras immunologiska processer i eukaryota organismer för att skapa en bas för forskningsaktivitet kring sådana processer.
Innehåll
 • Immunologiska teorier, processer och metoder
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva och förklara komplexa immunologiska processer
  kunna beskriva och förklara relevanta teknologier för avancerade immunologiska studier
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • tolka, beskriva och diskutera komplexa biologiska observationer i immunologiska termer
  kunna argumentera för och mot val av tillvägagångssätt för studier av immunologiska frågeställningar
  skapa hypoteser relevanta för studier av nya immunologiska problem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarutbildning vid LTH
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper i immunolgi och cellbiologi
Urvalskriterier
 • Förtur för studenter som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin studieplan
Litteratur
 • Paul, W.: Fundamental Immunology. Wolters Kluwer.
Övrig information
Kurskod
 • KIM055F
Administrativ information
 •  -11-01
 • FUN Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning