lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLG100F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Att ge studenterna en möjlighet att demonstrera och dokumentera sina undervisnings och handlkednings erfarenhet för att stödja andras lärande.Det kan ses som ett praktiskt komplement till GEM002F/GB_A02 "Introduktion till undervisning och lärande i högre utbildning"
Innehåll
 • Innehållet är handledning av examensarbetare eller motsvarande och deltagande i laborations eller annan kursbunden undervisning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna tillämpa grundläggande principer för högre undervisning i sin egen undervisning och handledning.
  Förstå hur andras lärande kan stödjas.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Reflektera över vanliga aspekter på undervisning (såsom form av undervisning, utvärdering, undervisningens nivå och examination) utifrån texter och erfarenheter.
  Analysera och diskutera sin praktiska undervisning och sina erfarenheter av andras lärande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Applicera ett studentperspektiv i alla lärandesituationer.
  Demonstrera vilja att delta i kollegiala diskutioner om undervisning och lärande.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
 • övrigt
 • Deltagande i undervisnings och handledningsmoment i en sådan omfattning att det ger en bred erfarenhet.
Examinationsformer
 • övrigt
 • En självrefektion skall presenteras av en handledningscykel och en laboration eller annan kursaktivitet. Självreflektionen skall vara baserad på GEM002F eller på literaturen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Doktorand- för att avsluta kursen bör dokranden ha behörighet att handleda examensarbetare (uppnått 120 hp).
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Studenter för vilka kursen är obligatorisk har företräde.
Litteratur
 •  
 • Elmgren, M & Henriksson, A-S: Universitetspedagogik. Studentlitteratur 2010.
  ISBN: 9789144095202
Övrig information
Kurskod
 • KLG100F
Administrativ information
 • 2019-12-17
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2020‑01‑01 2020‑08‑30 2020‑06‑11

Utskriftsvänlig visning