lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MIM001F giltig från och med VT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • Kursens övergripande mål är att deltagande doktorandstudenter ska förbättra sina kunskaper och kompetenser inom området utvärdering av miljöpolitiska styrmedel, samt att kursens innehåll potentiellt ska kunna användas som en byggsten i studenternas doktorandstudier.
Innehåll
 • Kursen består av 1) uppsatsskrivning och att hålla ett seminarium på ett utvalt ämne, 2) kommentera/läsa medstudenters uppsatser om andra utvärderingsämnen, 3) deltagande i seminarier som hålls av medstudenter och 4) delta i föreläsningar av experter.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förvärva en allmän förståelse om de centrala begrepp som hör samman med utvärdering av miljöpolitiska styrmedel
  Förvärva grundläggande kunskaper om pågående aktuella diskussioner rörande utvärdering av miljöpolitiska styrmedel
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna diskutera nyckelkriterier som ska användas för utvärdering av ett befintligt miljöpolitiskt styrmedel
  Kunna göra en grundläggande utvärdering av ett miljöpolitiskt styrmedel
  Kunna identifiera ytterligare information som är nödvändig för att kunna genomföra en utvärdering av ett miljöpolitiskt styrmedel
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Vara medveten om kritiska aspekter (t ex styrkor och begränsningar) av metodiska tillvägagångssätt/ramverk rörande några av de viktigaste utvärderingsmetoderna för miljöpolitiska styrmedel.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Kursens huvudkomponenter beskrivs nedan.
  - Introduktionsföreläsning
  - Skriva en uppsats på 6-10 sidor, innehållandes en kort genomgång av utvärderingsmetoder för styrmedel, samt en djupare genomgång av ett av den kursansvarige tillhandahållet utvärderingsbegrepp/tillvägagångssätt/metod, samt utvärdering av ett valt styrmedel genom användandet av det valda utvärderingsbegreppet/tillvägagångssättet/metoden
  - Granska och kommentera på medstudenters uppsatser (2 per student) + läsa andra uppsatser
  - Seminarieförberedelser
  - Studentledda seminarier
  - Föreläsningar av inbjudna föreläsare/experte
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • För att få godkänt på kursen är det obligatoriskt för deltagare att ha fullgjort alla inlärningsmoment, samt fått godkänt på samtliga uppgifter i kursen (d.v.s. uppsatsskrivning, granskning och kommentering av två medstudenters uppsatser, läsning av andra uppsatser/artiklar, samt att leda ett seminarium för de andra studenterna inom ditt uppsatsämne).
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Kursen arrangeras för doktorandstudenter på IIIEE och LUCSUS (Lunds Universitets Centrum för Hållbarhetsstudier) på först till kvarn-basis med ett max antal på 12 studenter. Intresserade deltagare kan kontakta kursansvarig Naoko Tojo (naoko.tojo@iiiee.lu.se).
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Linnér, Björn-Ola, Mickwitz, Per & Román, M.: Reducing greenhouse gas emissions through development policies: a framework for analysing policy interventions. Climate and Development, 4, 2, 175-186. 2012.
  Mickwitz, P.: Policy Evaluation, in A. Jordan & C. Adelle (eds.) Environmental Policy in the EU. Actors, institutions and process (3rd ed).. London: Routledge., 2013.
  Mickwitz, P.: A Framework for Evaluating Environmental Policy Instruments.. SAGE Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi., 2003.
  Haug, C., Rayner, T., Jordan, A., Hildingsson, R., Stripple, J., Monni, S., Huitema, D., Massey, E., Asselt, van, H., Berkhout & F.: Navigating the dilemmas of climate policy in Europe: evidence from policy evaluation studies. Climatic Change 101, 427–445.. 2010.
  Vedung, E.: Public Policy and Program Evaluation.. Transaction Publishers., 2009.
 • Förutom den föreslagna litteraturen, ska inläsningsmaterial för uppsatsskrivning införskaffas av studenterna själva.
Övrig information
Kurskod
 • MIM001F
Administrativ information
 •  -12-12
 • Cintia Bertacchi Uvo

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▼ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MIM001F Utvärdering av miljöpolicy Internationella miljöinstitutet 2017‑12‑21 Vårterminen 2018 2018‑01‑22 2018‑05‑31 2017‑12‑21
MIM001F Utvärdering av miljöpolicy Internationella miljöinstitutet Vårterminen 2018 2020‑01‑22 2020‑05‑29

Utskriftsvänlig visning