lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MVKP55F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att ge breda kunskaper och grundläggande färdigheter om vägfordon, deras funktion och varför de är utformade som de är.
Innehåll
 • Kursen behandlar vägfordon, såsom bilar, lastbilar och bussar. Först ges en allmän beskrivning av vägfordon och relevanta definitioner. Den historiska utvecklingen presenteras. Kopplingen mellan fordonsegenskaper och kraven från olika användare och applikationer förklaras. Kursen innehåller också en översikt över fordonssäkerhet och miljöfrågor. Tillämpning av grundläggande principer, koncept och ekvationer på grepp, kinematik och fordonsdynamik genom systemen för däck, hjulupphängning, chassi och karosseri; aerodynamik och ergonomi; konventionella, elektriska och hybrida drivlinor, transmissioner, drivlinor och bromssystem lärs ut och undersöks praktiskt. Självkörande fordon och användning av förstärkt verklighet (augmented reality) presenteras och demonstreras.

  Kursen innehåller föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. Företagsbesök, föreläsningar från branschexperter och interaktion med formula student-projektet är alla en del av kursen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna beskriva och förklara huvudkomponenternas funktion i ett modernt vägfordon.
  kunna beskriva relationen mellan ett vägfordons användningsområde, dess utformning och interaktion med användare, samt dess miljöpåverkan.
  kunna förklara på en konceptuell nivå: däckgrepp, fordonsväghållning & komfort (över/understyrning/bounce/pitch/yaw), kraschdynamik, aerodynamisk stabilitet, framdrivnings- och bromsprestanda.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna bedöma på en konceptuell nivå hur fundamentala designval påverkar fordons väghållning & komfort (över/understyrning/bounce/pitch/yaw/vibrationer), kraschdynamik, aerodynamisk stabilitet, framdrivnings- och bromsprestanda.
  kunna analysera, välja och utforma: däck, framdrivningssystem (motoröverföring), bromssystem, fjäder/dämparsystem för en given fordonsapplikation, vägförhållanden och körförhållanden.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kommunicera muntligt och skriftligt med kursens lärare och med studentkamraterna, om relevant ämnen för kursen.
  kunna demonstrera skriftliga kommunikationsförmågor som är välstrukturerade, inlärningsorienterade och illustrativa (tillämpliga rapporter och annan skriftlig tentamen).
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
 • Studiebesök
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • För att äga rätt att delta i tentamina skall samtliga obligatoriska laborationer och projekt ha redovisats och godkänts.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Verhelst, S.: Automotive Technology.
Övrig information
Kurskod
 • MVKP55F
Administrativ information
 • 2023-01-18
 • Anders Gustafsson, FUN

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2023‑08‑28 2023‑10‑29 2023‑06‑26

Utskriftsvänlig visning