lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VBE001F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att relatera sin egen forskningsuppgift till det övergripande forskningsämnet byggproduktion.
Innehåll
 • Genomföra en state of the art litteraturstudie inom fältet byggproduktion (construction management).
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna ta fram en detaljerad beskrivning och analys över state of the art inom byggproduktion (construction management).
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna beskriva och reflektera över de övergripande principerna inom byggproduktion (construction management) generellt och i relation till den egna forskningsuppgiften.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Demonstrera en vilja att på tillräckligt sätt presentera, ifrågasätta och debattera vetenskaplig kunskap och teorier inom fältet byggproduktion (construction management).
Undervisningsformer
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • none
Förutsatta förkunskaper
 • none
Urvalskriterier
 • none
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur bestäms för varje doktorand enskilt.
Övrig information
 • Ges löpande vid behov.
Kurskod
 • VBE001F
Administrativ information
 •  -06-02
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning