Kursplan för

Pseudodifferentialoperatorer
Pseudodifferential Operators

FMA310F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Överallt inom matematk och fysik dyker lineära elliptiska partiella differentialekvationer upp. En naturlig klass av operatorer i detta sammanhang är klassen av pseudodifferentialoperatorer, som med facit i hand kan beskrivas i termer av klassen av operatorer på formen A=f(D) for rimliga funktioner f och någon elliptisk partiell differentialoperator D. Speciellt innehåller klassen av pseudodifferentialoperatorer operatorer såsom parametriser (en slags approximativa lösningsoperatorer ) och lösningsoperatorer för elliptiska partiella differentialekvationer. Syftet med kursen är att introducera pseudodifferentialkalkylen i detalj, med denna kan man ibland reducera djupa frågor inom partiella differentialekvationer till räkningar svarande mot nybörjarkurserna i analys -- och att studera teorins konsekvenser inom global analys av elliptiska partiella differentialekvationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

I kursen kommer vi att studera pseudodifferentialoperatorer med tonvikt på globala resultat. Sedan 1960-talet har pseudodifferentialoperatorer använts för att studera elliptiska differentialoperatorer. Höjdpunkter omfattar Weyls lag som beskriver egenskaperna hos deras spektra och Atiyah-Singers indexsats som gör det möjligt att beräkna deras index. Efter att ha gått igenom grundläggande metoder av algebraisk och analytisk karaktär, studerar vi deras operatorteoretiska konsekvenser. Vi kommer också att behandla tillämpningar i studiet av randvärdesproblem och Hörmanders bevis av Weyls lag, som beskriver den asymptotiska fördelningen av egenvärden för elliptiska pseudodifferentialoperatorer.

Kurslitteratur

Kapitel I och III i Shubins bok och Kapitel XVIII och XX i Hörmander.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Föreläsningar

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Inledande kurs om partiella differentialekvationer , t ex. FMAN55 Kontinuerliga system. Fourieranalys, grundläggande funktionalanalys, distributionsteori och differentialgeometri.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning