Kursplan för

Maskininlärning för datorseende avancerad kurs
Advanced Topics in Learning-based Computer Vision

FMA325F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2024
Beslutad av: Maria Sandsten
Datum för fastställande: 2024-05-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Matematik (LTH)
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen går igenom avancerade ämnen inom datorseende med ett fokus på maskininlärning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen handlar om maskininlärningsmetoder och paradigmer som används inom modern datorseende.

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar som belyser både historik och nuvarande forskningsfront inom området.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kursdeltagarna förutsätts ha erfarenhet av forskning inom område relevant för kursen.
Urvalskriterier: Kursen är begränsad till 12 deltagare. Företräde ges till studenter antagna till forskarutbildningsämnena Matematik (TEFMAF00), Numerisk Analys (TEEDAFNA) och Matematisk statistik (TEFMSF00).

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2024-11-04. Startdatumet är ungefärligt.
Slutdatum: 2025-01-19
Kursfart: Helfart

Anmälningsinformation

Anmälan skickas till jessica.kareseit@math.lth.se

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Övrig information: Kursen har platsbegränsning


Fullständig visning