Kursplan för

Julia för vetenskaplig programmering
Julia for Scientific Programming

FRT120F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson
Datum för fastställande: 2015-10-29

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens mål är att ge deltagarna den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra Julia till ett naturligt alternativ till andra programmeringsspråk såsom Matlab eller Python.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ges som en seminarieserie. Ämnene för seminarierna beslutas av deltagarna, men åtminstone följande ämnen kommer att behandlas: grunderna i Julia, linjär algebra, konvex optimering, gränssnitt till andra språk (C/Python/R), distribuerade beräkningar. Varje seminarium åtföljs av en hemuppgift. Kursen avslutas med ett individuellt miniprojekt.

Kurslitteratur

Litteraturen består av presentationsbilderna från kursens seminarier, samt dokumentationen från docs.julialang.org.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/julia-course.html


Fullständig visning