Kursplan för

Syntes av reglersystem
Control System Synthesis

FRT155F, 10 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2016-10-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig grundläggande och avancerade metoder för syntes av reglersystem. Doktoranden ska få praktisk erfarenhet av flera av de viktigaste reglerdesignmetoderna som utvecklats inom reglerteorins historia.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Syntes av reglersystem. Kravställning och fundamentala begränsningar. Kretsformning. QFT design. Polplacering. PID design. Botten-upp-design. Interaktion. Linjärkvadratisk design. Robust reglering, H-oändlighetssyntes, Glover-McFarlane. Modellprediktiv reglering. Iterativt lärande reglering. Parameterstyrning och adaptiv reglering.

Kurslitteratur

Föreläsningsbilder (slides) samt utdelat material.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, övrigt. Några av föreläsningarna består av individuella korta presentationer som utförs av kursdeltagarna.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Individuella övningar, inlämningsuppgifter, vissa i form av reglerdesign-utmaningar.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper motsvarande Reglerteknik AK.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/control-system-synthesis.html


Fullständig visning