Kursplan för

Adaptiv reglering
Adaptive Control

FRT235F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2021-02-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Lära ut teori och metodik för adaptiv reglering

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Visa tillräcklig kunskap för att implementera algoritmer. Demonstrera förståelse för bevis av centrala resultat.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Förmåga att tillämpa huvudresultaten på enkla praktiska exempel. Kunna göra enkla implementeringar för simulering av adaptiva reglersystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Visa förmåga att bedöma när adaptiv reglering är ett realistiskt alternativ till robust reglering eller gain scheduling.

Kursinnehåll

Bakgrund i robust reglering och gain scheduling. Teori för minimax adaptiv reglering, modellreferensadaptiv reglering, parameterestimering i realtid och självinställande regulatorer

Kurslitteratur

Wittenmark, Å.: Adaptive Control. Dover Publ., 2008. ISBN 9780486462783.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, övrigt. muntliga redovisningar av övningar
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Målgruppen är doktorander i reglerteknik, men masterstudenter på seniornivå är också välkomna
Förutsatta förkunskaper: som förstaårsdoktorander i reglerteknik

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.control.lth.se/education/doctorate-program/adaptive-control-2021/


Fullständig visning