Kursplan för

Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar
Practice and Theory of Fermentation, Freeze Drying and Evaluation of Probiotic Efficiency of Lactobacillus Reuteri Strains

KLG005F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-10-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge erfarenhet av en full produktion och utvärderingscykel av en probiotisk Lactobacillus reuteri stam.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Denna kurs är främst avsedd för doktorander i livsmedel och formulering teknik och i Applied Microbiology. Särskilt för studenter som är involverade i projekt relaterade till Lacobacillus reuteri. Ämnen - Fermentering av Lactobacillus Reuteri med syftet att producera celler. Utvärdering av celltillväxt och celltillstånd. Frysta torkning med en inbäddningsmatris. Utvärdering av frystorkning med metoder för materialtestning. Utvärdering av probiotisk funktionalitet hos frystorkade bakterieceller med olika biologiska analyser.

Kurslitteratur

Min-Tze Liong (ed), "Probiotics: biology, genetics and health aspects", Springer, ISBN: 978-3-642-20837-9, Chapter 1, 4 and 6. ”Freeze drying of lactic acid bacterias” in Willem F. Wolkers (ed), Harriëtte Oldenhof (ed); ”Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols”, Springer, ISBN: 978-1-4939-2192-8. Present SOPs describing laboratory procedures of the included operations.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt. Laboration som innehåller cellproduktion, frystorkning och utvärdering av probiotisk kvalitet.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Skriftlig rapport med en utvärdering av en produktion och förslag till hur en SOP kan konstrueras för ett av momenten.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Studenten skall vara doktorand inom ett relevant område.
Förutsatta förkunskaper: Studenten förväntas ha tidigare kunskaper i relevanta områden.
Urvalskriterier: Studenter inom BCC projektet prioriteras.

Övrig information

Kursansvarig: Björn Bergenståhl Examinatorer: Björn Bergenståhl, Magnus Carlquist (TMB) och Sebastian Håkansson (SLU)

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl <bjorn.bergenstahl@ple.lth.se>


Fullständig visning