Kursplan för

Stabilitetsteori
Structural Stability

VBK005F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2015
Beslutad av: FN3 /Per Tunestål
Datum för fastställande: 2016-03-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Konstruktionsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att uppnå grundläggande förståelse av ämnet stabilitet och tillämpa den till olika problem inom konstruktionsteknik/ byggnadsstatik

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

1. Introduktion – allmänt om knäckning, vippning och buckling 2. II och III ordnings teori 3. Energimetod 4. Stabilitet av oändligt styva strävor upplagda på eftergivliga stöd 5. knäckning: jämvikts- och energimetod 6. Knäckning: elastiska stävor med varierande tvärsnitt, elastiska strävor på fjädrande bädd, etc.  7. Tryckta och böjda strävor 8. Härledning av II-orders ekvationer, vridning, vridknäckning, böjvridknäckning och vippning  9. Knäckning av ramar 10. Knäckning av bågar 11. Stagning 12. Diskussion

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Övrig information

Det är möjligt att läsa två kursvarianter: 1. examination genom att lösa ett antal uppgifter - ger 7,5 poäng 2. examination genom att lösa ett antal uppgifter samt skriva en kompletterande rapport - ger 10 poäng

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning