lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Forskarutbildningskurser

11 kurser.

Kurskod ▼ Namn ▽ Avdelning ▽ Startdatum ▽
FKF021F Kärnfysik, fördjupningskurs Kärnfysik Ges varje hösttermin
FKF025F PIXE - teori och tillämpningar Kärnfysik Ges vid tillräcklig efterfrågan
FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering Kärnfysik Ges varannan vårtermin
FKF035F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKF070F Modern subatomär fysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKF100F Miljömätteknik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik Kärnfysik Ges varje hösttermin
FKFN10F Reaktorfysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs Kärnfysik Ges varje hösttermin
FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik Kärnfysik Ges varje vårtermin

Tillbaka