lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT235F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Lära ut teori och metodik för adaptiv reglering
Innehåll
 • Bakgrund i robust reglering och gain scheduling. Teori för minimax adaptiv reglering, modellreferensadaptiv reglering, parameterestimering i realtid och självinställande regulatorer
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa tillräcklig kunskap för att implementera algoritmer. Demonstrera förståelse för bevis av centrala resultat.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förmåga att tillämpa huvudresultaten på enkla praktiska exempel. Kunna göra enkla implementeringar för simulering av adaptiva reglersystem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa förmåga att bedöma när adaptiv reglering är ett realistiskt alternativ till robust reglering eller gain scheduling.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • övrigt
 • muntliga redovisningar av övningar
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Målgruppen är doktorander i reglerteknik, men masterstudenter på seniornivå är också välkomna
Förutsatta förkunskaper
 • som förstaårsdoktorander i reglerteknik
Urvalskriterier
Litteratur
 • Wittenmark, Å.: Adaptive Control. Dover Publ., 2008. ISBN 9780486462783.
Övrig information
Kurskod
 • FRT235F
Administrativ information
 • 2021-02-02
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning