lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VBM015F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens mål är att få deltagarna att tänka mer sturukturerat kring sin experimentella verksamhet, t ex vad gäller planering och utvärdering av resultat.
Innehåll
 • Kursen följer kursboken som har följande innehåll (kortfattat):
  - Vad är vetenskap?
  - Vad är experiment?
  - Grundläggande statistik
  - Statistisk försöksplanering
  - Planering, genomförande och analys
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Förstå de grundläggande dragen i utvecklingen av naturvetenskapen och vad experimentell vetenskap är.
  - Förstå skildnaden mellan induktiv och hypotesdriven forskning.
  - Förstå värdet av ett statistiskt synsätt när man genomför experimentella studier.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - Kunna använda grundläggande statistiska verktyg för att planera och utvärdera försök.
  - Kunna använda olika (icke-statistiska) metoder för att planera, genomföra och analysera experiment.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Inför varje kurstillälle skall deltagarna ha läst ett eller flera kapitel i kurslitteraturen och besvarat de frågor som finns där. Svaren på frågorna redovisas och diskuteras under seminarierna.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Alla doktorander med experimentell verksamhet är välkomna.
Förutsatta förkunskaper
 • Ingen
Urvalskriterier
 • Anmälningsordning
Litteratur
 • Andersson., Ö.: “Experiment! – Planning, Implementing and Interpreting”. Wiley, 2012. ISBN 9780470688250.
Övrig information
 • Lars Wadsö, lars.wadso@byggtek.lth.se
Kurskod
 • VBM015F
Administrativ information
 •  -01-14
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2018‑02‑01 (ungefärligt) 2018‑12‑20

Utskriftsvänlig visning