lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT155F giltig från och med VT 2016

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att lära sig grundläggande och avancerade metoder för syntes av reglersystem. Doktoranden ska få praktisk erfarenhet av flera av de viktigaste reglerdesignmetoderna som utvecklats inom reglerteorins historia.
Innehåll
 • Syntes av reglersystem. Kravställning och fundamentala begränsningar. Kretsformning. QFT design. Polplacering. PID design. Botten-upp-design. Interaktion. Linjärkvadratisk design.
  Robust reglering, H-oändlighetssyntes, Glover-McFarlane.
  Modellprediktiv reglering. Iterativt lärande reglering.
  Parameterstyrning och adaptiv reglering.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till och förstå enkla och avancerade metoder för syntes (design och implementering) av reglersystem
  förstå hur prestanda för reglersystem kan kravställas och känna till fundamentala begränsningar för vad som går att åstadkomma med reglering
  förstå hur modellosäkerhet påverkar reglerprestanda och vad som är lämpliga designmetoder för system med stor osäkerhet
  känna till olika arkitekturer och designprinciper för större system
  förstå hur reglersystem kan lära sig av mätningar och successivt förbättra prestanda och anpassa sig till förändrade betingelser
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera, designa och implementera ett reglersystem med hjälp av lämpliga metoder
  kunna utnyttja numerisk mjukvara (t.ex. Matlab) för att lösa avancerade syntesproblem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • övrigt
 • Några av föreläsningarna består av individuella korta presentationer som utförs av kursdeltagarna.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Individuella övningar, inlämningsuppgifter, vissa i form av reglerdesign-utmaningar.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskaper motsvarande Reglerteknik AK.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Föreläsningsbilder (slides) samt utdelat material.
Övrig information
Kurskod
 • FRT155F
Administrativ information
 •  -10-28
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning