lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET040F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målsättningen med kursen är att ge dig möjlighet att med kvalificerad handledning genomföra ett mindre forskningsprojekt med en frågeställning med anknytning till membranprocesser.
Innehåll
 • Designa och genomföra en förstudie av en membranprocess.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna analysera och teoretiskt redogöra för vilka driftsparameterar som bör studeras i en parameterstudie
  baserat på resultaten från parameterstudien kunna designa driftsförhållandena under en koncentreringsstudie
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna upprätta en tid- och försöksplan för ett mindre experimentellt forskningsprojekt
  kunna presentera resultaten från parameter- och koncentreringsstudierna skriftligt och muntligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • självständigt kunna utvärdera resultaten från en experimentell studie i lab.skala
Undervisningsformer
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • KET045F Transportfenomen i membranprocesser
Urvalskriterier
 • behov av kunskap om membranprocesser i den egna forskningen
Litteratur
 •  
 • Artiklar och rapporter relevanta för varje enskilt projekt
Övrig information
 • Kursen ges då ett relevant forskningsprojekt föreligger
Kurskod
 • KET040F
Administrativ information
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning