lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLG105F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Syftet med denna kurs är att ge studenterna möjlighet att demonstrera hur ny vetenskaplig insik och kunskap erhålls från observation, analyser och bakgrundskunskap.
Innehåll
 • Kursens syfte är att ge studenten möjligheter att erhålla och demonstrera förmåga att visa hur nya vetenskapliga insikter och kunskaper kan erhållas från observationer, analyser och bakgrundskunskaper.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Ha förståelse för principerna för vetenskaplig argumentation
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Analysera strukturen för den vetenskapliga argumentationen.
  Kritsiskt utvärdera styrkor och svagheter i en kedja av argument.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Analysera och bedöma styrkan och kvaliteten på ett vetenskapligt uttalande.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • 2 seminarier är tänkta där studentens eget manuskript granskas i förhållande till de metoder som beskrivs i kursboken.
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Godkänns av examinatorn.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • För att bli antagen behöver studenten ha en examen på masternivå (civilingenjör).
Förutsatta förkunskaper
 • Teknisk/naturvetenskaplig utbildning på masternivå.
Urvalskriterier
 • Studenter som har kursen som obligatorium i studieplanen prioriteras.
Litteratur
 •  
 • Research methods for postgraduates [Elektronisk resurs] / edited by Tony Greenfield with Sue Greener, Wiley, 2016
  LUB electronic resource (informationen gick inte att lägga in ovan)
Övrig information
Kurskod
 • KLG105F
Administrativ information
 • 2019-12-17
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning